Tämä on Suomen Biathlon Oy:n henkilötietolain (1999/523) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.
 
Laadittu 1.10.2016. Viimeisin muutos 25.5.2018
 
Suomen Biathlon kunnioittaa yksityisyyttänne ja pyrkii aina suojaamaan henkilötietojanne parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, että henkilötietojanne käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla sekä yrityksemme sisällä että alihankkijoidemme toiminnassa. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään.
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Suomen Biathlon Oy
Laavupolku 12
80400 Ylämylly
Suomi
Y-tunnus: 1938701-4
 
2. Yhteydenotot
 
Jos teillä on kysyttävää henkilötietojenne käsittelystä, haluatte nähdä itseänne koskevat tallennetut tiedot tai poistaa tietonne järjestelmästämme, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: biathlontargets@biathlontargets.com tai puhelinnumeroon 0400991331.
 
3. Rekisterin nimi
 
Suomen Biathlon Oy:n asiakasrekisteri.
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
 
Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
- yhteydenottojen käsittely ja arkistointi
- asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
- tilastointi.
 
Lisäksi tietojanne voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli olette antanut tähän suostumuksensa.
 
5. Rekisterin tietosisältö
 
– henkilön ja/tai yrityksen nimi
– osoite
- yritystunnus/ALV numero yrityksille
– puhelin
– sähköpostiosoite
- tilaukset
- mahdollinen lupa suoramarkkinointiin
 
Tiedot säilytetään asiakassuhteen ajan.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Suomen Biathlon Oy kerää ja käsittelee henkilötietojanne, kun otatte yhteyttä verkkosivujemme http://www.biathlontargets.com kautta ja/tai osallistutte Suomen Biathlon Oyn: järjestämiin kilpailuihin, esim. meidän facebook-sivuilla.
Tietoja voidaan kerätä myös eri viestikanavien kautta, esim. jos asiakas tekee tilauksen sähköpostitse tai puhelimitse.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Ilmoitamme yhteystietojasi tilauksesi toimittavalle kuljetusliikkeelle. EU:n ulkopuolelle suuntavien tilausten yhteydessä annamme myös tilaukseen liittyvä lasku kuljetusliikkeelle, jotta he voivat hoitaa vienti ja tuontihuolinnan muodollisuudet.
 
Tietojasi luovutetaan myös tilauksesi yhteydessä käytetyn maksukanavan toimittajalle.
 
Ei muita säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Suomen Biathlon Oy:n yhteydenottolomake tulee verkkosivuilta suoraan salasanalla suojattuun sähköpostiin. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Yhteydenotot osiossa mainitulle osoitteelle.
 
11. Tiedon korjaaminen
 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Yhteydenotot osiossa mainitulle osoitteelle.

Copyright 2010 Suomen Biathlon Oy

Design ja toteutusSitefactory